Commercial & Corporate Legal Services

שירותים משפטיים

הסכמים מסחריים ושירותים נלווים

ניסוח חוזים וניהול משאים ומתנים

 •          לקוחות, מפיצים, סוכנים וספקים
 •          ממשלות, חברות רב-לאומיות, חברות קטנות.
 •          ארגונים מקומיים ובינלאומיים
 •          מענה למכרזים, תכולות עבודה, הצעות מחיר ועוד
 •          תמיכה בהליכים מול קרנות דו-לאומיות, כולל הצעות מחיר וניהול מו”מ

נהלים פנימיים ותשתיות משפטיות

 • הכנת נהלים מותאמים לחברה (ציות, בין מחלקות החברה ועוד)
 • תבניות למטרות ארגוניות שונות (מחלקת רכש, מחלקת שיווק)
 • הדרכות (קוד אתי, ציות, חוזים, ועוד)

ניהול סיכונים ודרישות ציות

הערכת סיכונים ויישום מתודות ונהלים, כגון:

 • קוד אתי ונהלים פנימיים נלווים
 • תוכנית לעמידה בדרישות החקיקה נגד מתן שוחד, בארץ ובעולם
 • נהלי זכויות חתימה מותאמים לחברה

הכנה לאקסיט ותהליכי דו”ח נאותות (Due Diligence)

שירותים דו-לשוניים – תמיכה מלאה באנגלית ובעברית