Commercial & Corporate Legal Services

הסכמים מסחריים ושירותים נלווים

ניסוח חוזים וניהול משאים ומתנים     

  • ·    לקוחות, מפיצים, סוכנים וספקים
  • ·    ממשלות, חברות רב-לאומיות, חברות קטנות.
  • ·    ארגונים מקומיים ובינלאומיים
  • ·    מענה למכרזים, תכולות עבודה, הצעות מחיר ועוד
  • ·    תמיכה בהליכים מול קרנות דו-לאומיות, כולל הצעות מחיר וניהול מו”מ